Zoek
Sluit dit zoekvak.

Een bijdrage namens stichting Wikveld for Africa in samenwerking met stichting Kumbatio

Zoals we al eerder hebben aangegeven zijn we bezig geweest om een nieuwe stichting te vinden voor Wikveld for Africa (W4A). Na jarenlang verbonden te zijn geweest aan Arise and Shine in Oeganda, hebben wij nu gekozen voor een project in Kenia: Kumbatio!

In december zal er een spectaculaire actie komen om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor het goede doel. Een van de doelen van de stichting W4A is: Vóór kinderen, dóór kinderen. Het geld dat wordt opgehaald met de actie wordt dan ook daadwerkelijk in Kenia besteed.

Nieuwe reis in 2024

In het nieuwe schooljaar ontvangen de ouders van de leerlingen in groep 7 en 8 van KC ’t Wikveld informatie over de nieuwe ‘reis’. Voor de herfstvakantie zal er een informatiebijeenkomst plaatsvinden voor de geïnteresseerde ouders en kinderen. Na de herfstvakantie zal de loting zijn. Er worden uiteindelijk 4 kinderen met 1 ouder en 2 leerkrachten geselecteerd voor de nieuwe reis die in 2024 rond de carnavalsvakantie zal plaatsvinden.

Waar staat stichting Kumbatio voor?
Stichting Kumbatio Nederland is een stichting die de visie heeft dat elk kind, waar ook ter wereld, het recht heeft en verdient om op te groeien in een veilig en liefdevol ’thuis’ bij haar of zijn ouders, andere liefdevolle familieleden of tijdelijke opvang, waarbij een waardevolle toekomst in het verschiet ligt en het belang van het kind altijd voorop staat. Het woord is Swahili, de taal die ze in Kenia spreken, en betekent ‘omhelzing’, zoals je ook in het logo kan zien: in een hartvorm zie je een moeder en kind in een omhelzing.

Yvette Boltze

De stichting is opgericht door Yvette Boltze in oktober 2010 nadat zij in 2009 voor het eerst naar Kenia ging als vrijwilliger in een weeshuis/kindertehuis. Zij zag hoe kinderen om moesten gaan met hun traumatische familie-achtergrond van misbruik, mishandeling en verlating zonder enig vangnet zoals er dat in Nederland wel is. Een half jaar later besloot zij een stichting in Nederland op te richten voor kinderen die zij graag wilde helpen om een beter leven en een betere toekomst te creëren. Niet alleen op het gebied van de basisbehoeften, maar veel meer op mentaal gebied. En zo werd in oktober 2010 Kumbatio geboren.

Kiota

Onder Kumbatio valt het weeshuis/kindertehuis Kiota. Dit betekent ‘nest’ en staat symbolisch voor het geven van zorg, aandacht en liefde om uiteindelijk uit te kunnen vliegen. Kiota ligt in de stad Thika op ongeveer 50 km van Nairobi. Vanaf het vliegveld ben je er in een klein uurtje.

The Kiota Dream

De afgelopen jaren richt de stichting zich steeds meer op de familie als geheel in plaats van het kind alleen. Voordat het kind veilig thuis kan wonen, mag de familie in het proces niet vergeten worden. Daar komt het kind immers vandaan. Sinds een paar jaar is de stichting dan ook druk bezig met het fondsenwerven voor The Kiota Dream. Dit is een project waarbij 1,5 hectare land is aangekocht waarop een stuk of 7 gebouwen/huizen gebouwd gaan worden om de visie van Kumbatio nog beter waar te kunnen maken. Er gaat gewerkt worden aan zelfvoorziening, denk aan een stukje groententeelt en fruitteelt, en ook aan een guesthouse. Het plan is om een community training center te bouwen om de families zelfredzaamheid te leren.

Zoveel plannen, zoveel te doen, zoveel uitdagingen! Dus hulp is echt heel erg nodig! Wikveld for Africa en Kumbatio hebben er samen ongelooflijk veel zin in! Meer informatie via wikveld4africa.nl en www.kumbatio.org .

[Deze bijdrage is verschenen in de Stempel van 27 september 2023]