Ingezonden bericht

Pastor Piet de Jong met Spaanse vertegenwoordiging tijdens eerdere viering Wonder van Empel

Op zaterdag 2 december zal de Spaanse Vicaris van Defensie aan de gemeenschap van de Heilige Landelinuskerk, vertegenwoordigd door pastor Piet de Jong, alsook aan haar medewerkster Paula Doorenbosch- Roeters, het Erekruis Cruz Fidélitas met onderscheiding uitreiken.

Paula Doorenbosch, generaal en kolonel bij eerdere viering Wonder van Empel

Ze ontvangen deze onderscheiding vanwege het enthousiast steunen van het Spaanse leger en het verspreiden van de Maria devotie omtrent “Het Wonder van Empel”. De medailles worden officieel opgelegd aan het einde van de Eucharistieviering waarin 300 Spaanse militairen met hun gezinnen worden verwacht.

“Het Wonder van Empel” is het historisch feit dat plaatsvond op 8 december 1585 en wordt toegeschreven aan de voorspraak van de Onbevlekte Maagd Maria, beschermheilige van inmiddels het gehele Spaanse leger.

Het Cruz Fidélitas is op 25 juli 2007 ingesteld bij Decreet door het Militaire Aartsbisdom Spanje en wordt naast trouw van het priesterambt van militaire aalmoezeniers t.b.v. de strijdkrachten van Spanje ook gegeven aan burgers en instituties met betrekking tot de kerk en het Evangelie.

Empel is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk bedevaartcentrum voor de Spanjaarden. Het programma is om 10.00 uur tocht naar de Maas en herdenking bij de Kapel te Oud-Empel. Daarna om 12.00 uur is de Heilige Mis in de Landelinuskerk te Empel, waarbij ook de Nederlandse legerbisschop E. de Jong zal voorgaan.