Search
Close this search box.

Ingezonden bericht

Pastor Piet de Jong met Spaanse vertegenwoordiging tijdens eerdere viering Wonder van Empel

Op zaterdag 2 december heeft de Spaanse Vicaris van Defensie aan de gemeenschap van de Heilige Landelinuskerk, vertegenwoordigd door pastor Piet de Jong, alsook aan haar medewerkster Paula Doorenbosch- Roeters, het Erekruis Cruz Fidélitas met onderscheiding uitgereikt.

Paula Doorenbosch, generaal en kolonel bij eerdere viering Wonder van Empel

Ze ontvingen deze onderscheiding vanwege het enthousiast steunen van het Spaanse leger en het verspreiden van de Maria devotie omtrent “Het Wonder van Empel”. De medailles zijn officieel opgelegd aan het einde van de Eucharistieviering in het bijzijn van een groot aantal Spaanse militairen met hun gezinnen.

“Het Wonder van Empel” is het historisch feit dat plaatsvond op 8 december 1585 en wordt toegeschreven aan de voorspraak van de Onbevlekte Maagd Maria, beschermheilige van inmiddels het gehele Spaanse leger.

Het Cruz Fidélitas is op 25 juli 2007 ingesteld bij Decreet door het Militaire Aartsbisdom Spanje en wordt naast trouw van het priesterambt van militaire aalmoezeniers t.b.v. de strijdkrachten van Spanje ook gegeven aan burgers en instituties met betrekking tot de kerk en het Evangelie.

Empel is inmiddels uitgegroeid tot een belangrijk bedevaartcentrum voor de Spanjaarden. Het programma op 2 december begon om 10.00 uur met een tocht naar de Maas en herdenking bij de Kapel te Oud-Empel. Daarna was er om 12.00 uur de Heilige Mis in de Landelinuskerk te Empel, waarbij ook de Nederlandse legerbisschop E. de Jong voorging.

Foto-impressie door René Witlox: