Search
Close this search box.

Door Gerard ter Steege, namens de museum werkgroep; zie ook de Stempel van 3 juli 2024

Elk jaar in het tweede weekend van september zijn duizenden prachtige monumenten in heel Nederland gratis toegankelijk voor iedereen. Open Monumentendag 2024 vindt plaats op zaterdag 14 en zondag 15 september. Het thema dit jaar is ‘Routes, Netwerken en Verbindingen’.

Empel heeft geen monumenten in de juiste zin van het woord. Desalniettemin is zondag 15 september Empel wel opgenomen in het programma van het buitengebied van ’s-Hertogenbosch. Onze Landelinuskerk is een aansprekend gebouw. Weliswaar pas gebouwd na de Tweede Wereldoorlog, maar in de kerk zijn opmerkelijke bezienswaardigheden.
Wij noemen de kruiswegstaties van Egert Deckers, deze zijn uniek in hun soort. Een bijzonder kruis van Albert Termote hangt daar; een opmerkelijk beeld van Antonius Abt gemaakt door Frans van der Burgt is te zien en verder bijzondere Mariabeelden.

Museum
In een van de zijbeuken van de Landelinuskerk is sinds kort een klein museumpje gerealiseerd met als thema ‘Het Wonder van Empel’. Hier is ook een drieluik te bewonderen, dat het ‘Wonder van Empel’ (1585) uitbeeldt. Het Wonder van Empel vond plaats tijdens de Slag bij Empel in december 1585. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568 – 1648), waarbij zo’n 4000 Spaanse soldaten op wonderbaarlijke wijze ontsnapten aan de Staatse troepen in de omgeving van Oud-Empel. Deze gebeurtenis is bij de meesten niet bekend maar bij de Spanjaarden des te meer. Vandaar dat jaarlijks vele Spanjaarden een pelgrimagetocht naar dit museum maken en naar de Mariakapel in Oud-Empel.

Mariakapel

De ‘Onze-Lieve-Vrouw van Empel’ kapel staat aan de Empelsedijk in Oud-Empel. Deze kapel is gebouwd in 2000 en staat op de plaats waar de oude kerk van Empel stond, die door de Duitsers in 1944 is verwoest. Het ontwerp is van architect Nico van Engelen uit Empel. De stichting ‘Empels Miracle’ heeft deze kapel in beheer en verzorgt het onderhoud van de opstallen en de inrichting op een voortreffelijke wijze. In de kapel staat een beeltenis van de Heilige Maagd Maria. Vele passanten vinden hier een gelegenheid om even te rusten, te bidden of een kaarsje op te steken.


Tempel van Empel

Maar er is meer. Wat te denken van ‘De Tempel van Empel’. Aan het begin van de jaartelling heeft nabij Empel een Gallo-Romeinse tempel gelegen. De tempel is in de 4e eeuw na Christus grotendeels afgebroken en later in vergetelheid geraakt. Wij kennen de stichting ‘Tempel van Empel’, die de herinnering aan de tempel wil terugbrengen en de kennis over de tempel graag uitdraagt. In het Kasteelpark staat wel een keramisch kunstwerk, maar dat verwijst meer naar het vroegere kasteel van Empel en Meerwijk en de middeleeuwse steenoven dan naar de veel vroegere Tempel van Empel.

Voor in de agenda

Zet alvast in de agenda: zondag 15 september van 11.00 – 17.00 uur is de Landelinuskerk open met daarin het museum. In D’n Hof kunt u luisteren naar een voordracht: ‘WarEmpel Romeinen!’ over Empel als waarschijnlijk onderdeel van het Romeinse wegennet achter de Limes. (rond 13.00 uur).
In 2025 bestaat Nieuw-Empel 75 jaar. De nodige plannen zijn in ontwikkeling om dit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Plannen waarover U die middag al het een en ander te weten kunt komen (rond 15.00 uur). Iedereen is welkom en in D’n Hof kunt U ook genieten van een kopje koffie of thee. Tot ziens op 15 september!