Zoek
Sluit dit zoekvak.

Door Marja van Kampen-Molenaar voor de Stempel van 20 maart 2024

Zonder duwtjes van pastor Piet de Jong was ‘de herrijzenis van Empel’ bijna vergeten 

In het november nummer van de 43e jaargang van De Stempel lichtte Vic van Zonsbeek uit Gewande als eerste een tipje van de sluier op hoe we in 2025 het 75-jarig bestaan van Empel gaan herdenken en vieren. Met veel Empelnaren zal er een groots opgezette musical opgevoerd worden en voor belangstellenden ook nog een mooie eredienst in de openlucht door pastor Piet de Jong.

Alleen sámen wordt het een succes

Na het eerdere interview met Vic van Zonsbeek gaat pastor Piet de Jong ons vertellen over het belang 75 jaar (nieuw) Empel te vieren. Hij was stilletjes al dik 2 jaar bezig Empelnaren warm te maken voor dit bijzondere wapenfeit en inmiddels zit hij, samen met meerdere enthousiastelingen, in de creatieve commissie. De titel van de musical staat al vast: ‘Het wonder van Empel’ naar een opmerkelijke gebeurtenis tijdens de 80-jarige oorlog. Het script ligt al bijna gereed, maar daar hebben wij het in een latere editie over! Streven is de musical – met veel toeters en bellen – in juni 2025 vijf maal op te voeren en ze zijn al druk doende. Cruciaal is dat pastor Piet ervoor heeft gezorgd dat de opvoering in de Landelinuskerk kan. Hitte of regen, we zitten daar excellent, hoe fijn! Zo’n musical lukt niet – en pastor Piet kan het niet genoeg zeggen – zonder medewerking van onze basisscholen, sportverenigingen, zangkoren, muzikanten, decorbouwers, kostuumnaaiers, technici én veel Empelse meedenkers en -doeners. Het lukt alléén als we het SAMEN willen doen! En let wel, je hoeft echt NIET gelovig te zijn, iedereen is welkom.

Het ‘Wonder van Empel’ heeft een dubbele betekenis

Pastor Piet vertelt dat Empel, voor het eerst genoemd in 814, eeuwenlang in de verdrukking heeft gelegen. Langs de Maas werden oorlogen uitgevochten en ook werden ze herhaaldelijk geplaagd door natuurgeweld. Zeker 6 kerken en ontelbare huizen zijn daardoor verloren gegaan, maar de veerkracht van de bewoners bleef overeind. Telkens weer bouwden ze samen alles op en dat geldt ook voor onze Landelinuskerk. Door geldgebrek na de Tweede Wereldoorlog staat die op met beton gevulde putringen, een fundering met schep en mankracht geconstrueerd door de inwoners, mooi hè? Pastor Piet benadrukt – gelijk de titel van de musical – dat de wederopbouw van Empel óók een wonder is. Met veel wilskracht en doorzettingsvermogen is Empel na de oorlog dankzij de inzet van pastoor Claassen en burgemeester De Bekker weer opgebouwd. Weliswaar op een andere plek – ’t Slot – , maar het is een fijn ‘dorp’ gebleven, waar bewoners elkaar nog groeten. Dit albasten jubileum is het vieren méér dan waard.

Doen de nieuwe wijken rondom hartje Empel ook mee?

“Hoe worden die erbij betrokken”, vragen wij ons af. Daar is geen enkele twijfel over, dát gaat lukken. Tijdens de diverse bijeenkomsten in D’n Hof – de moderne diaconie – zeggen bezoekers het voort en er zit vast ook veel potentie bij de ouders van basisschoolleerlingen en sportverenigingen. Dan rondt hij ons gesprek af met de krachtige woorden: “De opvoering van de musical moet het product zijn van samenwerking” en echt, mooier hadden wij het niet kunnen zeggen.

Dank pastor Piet. Volgende keer spreken we Ton de Vos, voormalig directeur van ’t Wikveld.  Wat zal hij ons vertellen?