Search
Close this search box.

Door de redactie in samenwerking met Mari van Santvoort [zie ook de Stempel van 8 november 2023]

In ons schilderachtige dorp Empel, dat rijk is aan geschiedenis en gemeenschapszin, ligt een bijzonder perceel dat door de jaren heen veel betekenis heeft gehad. Het was ooit de locatie van de voormalige burgemeesterswoning die tot in de jaren zestig van de vorige eeuw een prominente plek innam. Het adres is Pastoor Verhoevenstraat 2.

In de jaren zeventig werd deze woning met het riante perceel gekocht door Rien Moonen, die Empel altijd met een warm hart heeft omarmd. Enkele decennia later, staat dit perceel nu op het punt van herontwikkeling. Het is de bedoeling dat dit wordt gedaan dóór Empelnaren en vóór Empelnaren.

Geschiedenis

De geschiedenis van de voormalige burgemeesterswoning is nauw verweven met de identiteit van Empel. In de jaren zestig diende dit statige huis als de residentie van de burgemeester en was het een symbool van gezag en waardigheid. Maar de tijden veranderden en in de jaren zeventig nam de familie Moonen dit historische pand in bezit en bouwden het uit tot wat het nu is. Zij hebben zich altijd toegewijd aan het behoud van de Empelse gemeenschapszin.

Mari van Santvoort

Voor ons zit Mari van Santvoort, de drijvende kracht achter dit project en eigenaar van het bedrijf Vastgoedontwikkeling van Santvoort b.v. Mari is al meer dan 40 jaar werkzaam én woonachtig in Empel en heeft een bijzondere band opgebouwd met ons mooie dorp. Mari vertelt: “Ik wil ervoor zorgen dat de herontwikkeling van deze plek een weerspiegeling is van wat Empel uniek maakt, een plek die de Empelse gemeenschap nog vele jaren zal dienen en verbinden.”

Enquête

Mari vertelt verder: “De herontwikkeling is enerzijds om de geschiedenis van Empel te eren, maar vooral ook om de gemeenschap in de toekomst te dienen. We roepen alle inwoners van Empel op om actief mee te denken over het vormgeven van de nieuwe bestemming. Dat kan door middel van de enquête. Deze is toegankelijk via de QR-code bij dit artikel of via deze link: mpt.link/pastoorverhoevenstraat2

Oud en jong

Het is dus tijd voor een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van deze plek. Daar zijn verschillende mogelijkheden voor, zo vervolgt Mari. Zowel ouderen als jongeren vormen een belangrijk deel van de Empelse bevolking. Van Santvoort denkt aan huisvestingsmogelijkheden die aan beider behoeften voldoen. Dit kan variëren van levensloopbestendige woningen voor de ouderen tot moderne appartementen voor jonge gezinnen en alleenstaanden.

Sociale opties

Mari: “We willen ook graag sociale opties bieden. Denk aan zorgwoningen voor ouderen en mindervaliden met professionele zorg dichtbij. Dit zou dan niet alleen de Empelse ouderen en mindervaliden ondersteunen, maar ook de families die zich om hen bekommeren. Maar in principe is alles nog mogelijk. We zijn flexibel en willen graag samen met de gemeenschap de herontwikkeling vormgeven.”

De enquête is daarvoor de eerste stap. We hebben als Empelnaren zo de kans om onze stem te laten horen en suggesties te doen voor de nieuwe invulling van dit deel van ons dorp. Overigens, zo benadrukt Mari, zal getracht worden om met respect om te gaan met de aanwezige begroeiing, veel daarvan is namelijk al tientallen jaren aanwezig op dit perceel.

Laat uw stem gelden en draag bij aan de toekomst van dit deel van Empel. Scan de QR-code en doe mee! Of vul de enquête in via deze link: mpt.link/pastoorverhoevenstraat2 .De enquête sluit zondag 26 november.

Blijf ook via deze website op de hoogte: mpt.link/pastoorverhoevenstraat2