Zoek
Sluit dit zoekvak.

Door pastor Piet de Jong [zie ook de Stempel van 8 november 2023]

Op zaterdag 2 december 2023 komt er weer een grote vertegenwoordiging van het Spaanse leger op bedevaart naar Empel om het Wonder van Empel te herdenken. Op die dag is er om 12.00 uur in de Landelinuskerk een plechtige Eucharistieviering. Een koor uit Madrid verzorgt de zang. Voorafgaand aan de mis herdenken de bedevaartgangers op de historische plek in Oud-Empel aan de Maas de wonderbaarlijke ontsnapping van hun manschappen.

Moment waarop de beeltenis van Maria werd gevonden [schilder Augusto Ferrer-Dalmau]

Het wonder van Empel gaat terug tot 1585. De Spaanse troepen zaten toen vijf dagen vast in de kou en regen, ingesloten tussen de Staatse troepen met hun schepen op het water. Om zich te beschermen groeven de soldaten zich in rond de kerk van Empel. Een Spaanse soldaat vond daarbij een beeltenis dat de Onbevlekte Ontvangenis van Maria voorstelde. De afbeelding werd in de kerk geplaatst, waarna gebed plaatsvond. Later die dag begon het hard te vriezen. De schepen van de Staatsen dreigden in te vriezen, zij moesten zich terugtrekken naar het open water van de Maas. Zo konden de 5000 Spaanse manschappen zich op 8 december 1585 weer veilig over het ijs terugtrekken naar ’s-Hertogenbosch. Ze trokken richting Orthen. Daar werden ze ontvangen door de Broederschap van de Zoete Moeder van Den Bosch en door hen begeleid naar de Sint Jan.

Binnen het Spaanse leger werd deze gebeurtenis beschouwd als een wonder. De verering van Maria nam in militaire kringen een hoge vlucht. Elk jaar wordt op 8 december binnen de Spaanse Infanterie het Wonder van Empel herdacht. Zie ook: empelsmiracle.com Deze Mariafeestdag is een nationale feestdag in Spanje. Elk jaar, ook dit jaar, wordt door het Spaanse leger een delegatie uit Empel uitgenodigd om daar als eregasten getuige van te zijn.

De viering in de kerk zal via de livestream worden uitgezonden: YouTube Landelinuskerk Empel El milagro de Empel

Ook gemakkelijk te bereiken via bijgaande QR-code.