Zoek
Sluit dit zoekvak.

Door Rein van Uden voor de Stempel van 21 december 2022

Deze keer een groepsportret gemaakt in de Dorpstraat te Empel. Waarschijnlijk begin jaren dertig, maar dat weten we niet helemaal zeker. De Dorpstraat heet tegenwoordig de Empelsedijk en het is in wat nu Oud-Empel heet.

Links: Nol de Bekker. De man met de fiets is Jaspers, rechts daarvan Sjaan Geerts (de Vink) met kinderen.
Uiterst rechts staat Fridus de Bekker. De grotere vrouw in het wit is Jo de Bekker (Pdr.)

De huizen v.l.n.r.: Groadus Kusters (de Kwak), Piet de Bekker (de Seele), Tinus van Beers,
Tinus van Jos van Uden (later: Toon Geerts (de Pries)), Joanus Schepers (d’n Bakker).
Achter de lindebomen het huis van Joanus de Bekker (Pzn.), het gemeentehuis, de school,
en op de achtergrond de R.K. kerk.
Rechts staat het polderhuis en de schutting voor de in aanbouw zijnde sigarenfabriek van Fridus de Bekker (Pzn.) Wie weet meer? Aanvullingen zijn welkom bij redactie@empelsnieuws.nl t.a.v. Rein van Uden.