Zoek
Sluit dit zoekvak.

Ingezonden door Gerard ter Steege voor de Stempel van 22 maart 2023

Als tegenwoordig het woord ‘Heemkunde’ ter sprake komt, is dat niet iets waar men direct warm voor loopt. Toch houdt het woord veel meer in dan dat men in eerste instantie verwacht. Heemkunde is zeker niet ouderwets. Het is veeleer een blik naar de eigen leefomgeving, in verleden, heden en toekomst.

Tegenwoordig pakken wij daar dan de computer bij om naar de inhoud te googelen. Wikipedia zegt daarover: “Heemkunde is kennis van en onderzoek naar de eigen leefomgeving. Het gaat vaak om geschiedenis en dialect van een bepaalde woonplaats. Geïnteresseerden vormen samen vaak een vereniging (heemkundekring of oudheidkundige vereniging)”.

Empelse geschiedenis

Empel kent een roemruchte geschiedenis. Van archeologische vondsten van Keltische oorsprong, via een ‘Heerlijkheid’ tot de Franse Revolutie en als dijkdorp tot in de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog als brinkdorp herbouwd verder van de Maas. Het ‘Wonder van Empel’ neemt een speciale plaats in als het gaat om de geschiedenis en de beleving van dit wonder. Met name de Spanjaarden komen nog regelmatig naar Empel om dit wonder te herdenken. Dat doen ze o.a.  met een bezoekje aan het museumpje hierover in de Landelinuskerk en aan de kapel in Oud-Empel.


Kent Empel dan geen heemkunde?

In Empel is heel veel kennis beschikbaar. Veel is onderzocht en vastgelegd, dit vooral over het verleden van onze woonomgeving. Deze onderzoeken zijn gedaan vanuit verschillende gezichtspunten. Wij kennen de stichting ‘Tempel van Empel’, de stichting ‘Empels Miracle’ en talloze Empelse boekjes en documenten die in de loop van de tijd zijn verschenen. Kortom, er zijn nog steeds vele sporen uit het verleden die men waardevol vindt om te bewaren. Maar wat daar nu en later mee te doen?

Heemkundekring

Momenteel lijkt de heemkunde in Empel dus enigszins versnipperd en ondergeschoven. Een heemkundekring zou daar hulp bij kunnen bieden. Willen wij naar de toekomst toe – de geschiedenis, het heden en de toekomst – van ons dorp heemkundig veiligstellen, dan moeten wij daar eens serieus over nadenken en mogelijk actie ondernemen. Veel plaatsen in de omgeving van Empel kennen een heemkundekring. Kijk naar Rosmalen, Vinkel, Nuland, Engelen en Den Bosch. Allemaal met het doel zich bezig te houden met de geschiedenis van hun gemeente. Dit kan op vele manieren. Via publicaties, het beheren van lokaal erfgoed en vandaag de dag ook via het internet met een website.

Wilt u meedoen?
Heeft u belangstelling of anderszins met historisch materiaal zin om mee te doen? Wij zijn een klein groepje dat bezig is om het museumpje in de Landelinuskerk toegankelijker te maken. We willen ook wel graag breder kijken binnen de Empelse gemeenschap. Heeft u belangstelling, stuur dan een mailtje naar fredtimmermans54@gmail.com.