De Bestuursraad van Empel vergadert periodiek in het voormalig gemeentehuis van Empel aan Brink 7. De vergaderingen zijn openbaar. De agenda van de aankomende vergadering en verslagen van voorgaande vergaderingen zijn hier vinden. Reacties hierop zijn welkom bij de bestuursraad via bestuursraad@live.nl .

Verslagen 2023:

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 11 april 2023

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 7 maart 2023

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 24 januari 2023

Eerdere verslagen zijn terug te vinden op ons online archief .