Search
Close this search box.

De Bestuursraad van Empel vergadert periodiek in het voormalig gemeentehuis van Empel aan Brink 7. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen van voorgaande vergaderingen zijn hier vinden. Reacties hierop zijn welkom bij de bestuursraad via bestuursraad@live.nl .

Verslagen:

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 12 maart 2024

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 23 januari 2024

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 30 mei 2023

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 11 april 2023

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 7 maart 2023

Verslag vergadering bestuursraad Empel en Meerwijk dd 24 januari 2023