De Stempel is al meer dan 40 jaar het dorpsblad van Empel. De Stempel verschijnt 8 x per jaar in een oplage van 2600 stuks en wordt huis aan huis bezorgd in Empel, Gewande en Krommenhoek.

Voor onze inkomsten zijn we afhankelijk van onze adverteerders en donateurs. U bereikt dus niet alleen 2600 huishoudens in Empel maar steunt met uw advertentie ook het voortbestaan van ons blad dat volledig verzorgd en bezorgd wordt door vrijwilligers. Ook een redactionele bijdrage over uw onderneming of organisatie behoort tot de mogelijkheden.

De kopijsluitingsdata voor 2023 zijn: 13 jan / 3 maart / 7 april / 19 mei / 23 juni / 8 sept / 20 okt / 24 nov

De verschijningsdata voor 2023 zijn: 1 febr / 22 maart / 26 april / 7 juni / 12 juli / 27 sept / 8 nov / 13 dec

U vindt de actuele tarieven, data, formaten en aanleverinformatie in onze

Tarievenlijst 2023

Van harte welkom bij de Stempel!